இராணிப்பபேட்டை தொகுதி தேசியத்தலைவர் பிறந்த நாளில் உணவு வழங்குதல்

9

இராணிப்பபேட்டை தொகுதி – அம்மூர் பேருராட்சியில் 50 மேற்பட்டவர்களுக்கு தமிழ் தேசிய தலைவர் பிறந்த நாளில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.