தாராபுரம் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

16
தாராபுரம் தொகுதியின் மாதாந்திர தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் ஞாயிறு
(10-10-2021) அன்று நடைபெற்றது.
முந்தைய செய்திஆலங்குடி தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்
அடுத்த செய்திதாராபுரம் தொகுதி – குருதிக்கொடை முகாம் பாராட்டு சான்றிதழும் & கேடயமும் வழங்குதல்