சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி – பனை விதை நடும் நிகழ்வு

42

சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக அரக்கோணம் ஒன்றியம் அன்வதிகான் பேட்டை பகுதி ஏரியில் பனை விதை நடும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.