தாராபுரம் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

3

வணக்கம்

தாராபுரம் தொகுதியின் மாதாந்திர தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் ஞாயிறு (10-10-2021) அன்று
தாராபுரத்தில் நடைபெற்றது.

நன்றி

இரா.புகழேந்தி
9791830760
தொகுதி செயலாளர்
தாராபுரம்
திருப்பூர் மாவட்டம்.