தாராபுரம் தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

35

நாம் தமிழர் கட்சியின் தாராபுரம் நகரத்தின் சார்பாக வார்டு எண் 2ல்  (19-09-2021) அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது