சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

12

சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி சாத்தூர் நகரத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.

கி. மகேஷ் வரன்
தொகுதி தலைவர்
9445649805