வில்லிவாக்கம் தொகுதி கட்சி அலுவலகம் திறப்பு விழா

51

19.09.2021 அன்று வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் புதிதாக  கட்சி அலுவலகம் திறக்கப்பட்டது.

முந்தைய செய்திபாளையங்கோட்டை தொகுதி குருதிக்கொடை நிகழ்வு
அடுத்த செய்திவில்லிவாக்கம் தொகுதி புலிக்கொடி ஏற்ற நிகழ்வு