திருபெரும்பூதூர் – கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

22

திருபெரும்பூதூர் தொகுதி குன்றத்தூர் தெற்கு ஒன்றியம் ஆரம்பாக்கம் ஊராட்சியில் கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது