சேந்தமங்கலம் தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வு

35

12.09.2021
சேந்தமங்கலம்

நாமக்கல் மாவட்டம், சேந்தமங்கலத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி தொகுதி கலந்தாய்வு, தொகுதி தலைமை அலுவலகம் திருவள்ளுவர் குடிலில் நடைபெற்றது.