கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி – வ.உ.சிதம்பரனார் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

31

கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில், கும்மிடிப்பூண்டி நடுவண் ஒன்றியத்தில் தொகுதி செக்கிழுத்த செம்மல்! கப்பலோட்டிய தமிழன் பாட்டன் வ.உ.சிதம்பரனார் புகழ்வணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது.