கிணத்துக்கடவு தொகுதி காவிரி செல்வன் நினைவுநாள் சுவரொட்டி ஒட்டுதல்

12

கிணத்துக்கடவு தொகுதியில் காவிரி செல்வன் விக்னேஷ் அவரின் நினைவு நாள் சுவரொட்டிகள் 100 என்ற அளவில் அச்சடிக்கப்பட்டு தம்பியின் நினைவு நாள் நினைவு கூறும் பொருட்டு ஒட்டப்பட்டது

மணி ஆனந்தன்
செய்தி தொடர்பாளர்
கிணத்துக்கடவுதொகுதி
நாம் தமிழர் கட்சி