கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி – ஐயா வ.உ.சிதம்பரனார் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

28
கரூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் சார்பில் கப்பலோட்டிய பெருந்தமிழர் ஐயா வ.உ.சிதம்பரனார் அவர்களின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.