நாங்குநேரி தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

16

நாங்குநேரி கிழக்கு ஒன்றியம்

27-06-2021 அன்று சிந்தாமணி ஊர் பொது மக்களுக்கு நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கும் விதமாக கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.

9003992624