சிவகாசி தொகுதியில் பனை விதைகள் சேகரிக்கும் நிகழ்வு

14

சிவகாசி தொகுதியில் பனை விதைகள் சேகரிக்கும் நிகழ்வு ஜூலை 18, 2021 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 7 மணியளவில் சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக மத்தியசேனை பகுதியில் நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்வில் நாம் தமிழர் கட்சி சிவகாசி தொகுதி உறவுகள் கலந்து கொண்டனர்.
+91 9159139098