சிவகாசி தொகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

5

சிவகாசி தொகுதியில் ஜுலை 04, 2021 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 7 மணி அளவில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்  கீழ்க்கண்ட பகுதியில் தொகுதி உறவுகளால் சிறப்பாக நடத்தப்பட்டது.

நிகழ்வு நடைபெற்ற இடம் மற்றும் முன்னேற்பாடு

அதிவீரன்பட்டி (சுக்கிரவார்பட்டி ஊராட்சி) – சிவகாசி சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்வில் 15 புதிய உறவுகள் நாம் தமிழர் கட்சியில் இணைந்தனர்.
+91 9159139098