குளச்சல் தொகுதி பள்ளிகூடம் சுத்தம் செய்தல்

28

முளகுமூடு பேரூராட்சி சார்பாக ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட மையம் வண்ணம் பூசும் நிகழ்வு 27/06/2021 ஞாயிற்றுகிழமை நடைபெற்றது.

 

முந்தைய செய்திகுளச்சல் தொகுதி நீர்நிலை சுத்தம் செய்தல்
அடுத்த செய்திஓட்டப்பிடாரம் சட்டமன்ற தொகுதி கபசுரக்குடிநீர் வழங்குதல்