குளச்சல் தொகுதி கொரோன கால உதவி

30

11/07/2021 ஞாயிற்றுகிழமை அன்று நெய்யூர் பேரூராட்சி சார்பாக கொரோனா கால உதவி தொகையாக 60 குடும்பங்களுக்கு ஒரு குடும்பத்திற்கு 750 ரூபாய் வீதம் 45,000 மதிப்பிலான அன்றாட தேவைக்கான உணவு பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது.