குடியாத்தம் தொகுதி கர்மவீரர் காமராசர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

28

குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக
15.07.21 இன்று கர்மவீரர் காமராசர்அவர்களுக்கு
119 வது அகவை தினத்தை முன்னிட்டு ,
குடியாத்தம் நகராட்சி அலுவலகத்தில்
உள்ள கர்மவீரர் காமராசர்
திருவுருவச்சிலைக்கு மாலை அணிவித்து
புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது

குடியாத்தம் தொகுதி
தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை
பிரியன்
8825533452