கிணத்துக்கடவு தொகுதி மதுக்கரை அறிவொளி நகரில் கொடிக்கம்பம் நடுதல்

14

கோவை *கிணத்துக்கடவு* தொகுதி,
*அறிவொளி நகரில்* வார்டு 1ல் நடந்த *கொடியேற்று* விழா நடைப்பெற்றது.

அனைவருக்கும் புரட்சிகர வாழ்த்துக்கள் 🌷🌷🌾