காஞ்சிபுரம் தொகுதி – கொடியேற்றும் நிகழ்வு

29

11/07/2021 அன்று காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி கொடியேற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திகாஞ்சிபுரம் தொகுதி -அழகுமுத்துக்கோன் புகழ் வணக்க நிகழ்வு
அடுத்த செய்திதுறையூர் சட்டமன்ற தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்