காஞ்சிபுரம் தொகுதி – கொடியேற்றும் நிகழ்வு

27

11/07/2021 அன்று காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி கொடியேற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது