கன்னியாகுமரி தொகுதி பெருந்தலைவர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

26

கர்ம வீரர் ஐயா காமாராசருக்கு கன்னியாகுமரி தொகுதி சார்பாக கன்னியாகுமரி மணிமண்டபத்தில் புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது