விருகம்பாக்கம் தொகுதி பசிப்பிணி போக்கும் களப்பணி

15

விருகம்பாக்கம் தொகுதி பசிப்பணி போக்கும் தொடர் நிகழ்வின் ஒன்பதாம் நாள் களப்பணி. தொகுதியின் சார்பில் ஆதரவற்ற நபர்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது. களப்பணி செய்த உறவுகளை வாழ்த்துகிறோம்.

மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்