விருகம்பாக்கம் தொகுதி பசிப்பிணி போக்குகிற களப்பணி

9

விருகம்பாக்கம் தொகுதி பசிப்பிணி போக்கும் தொடர் நிகழ்வுகளின் நான்காம் நாள் களப்பணி..
ஆதரவற்ற 20 நபர்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது.நிகழ்வில் களப்பணி செய்த உறவுகளை வாழ்த்துகிறோம்…
நிகழ்வின் நெகிழ்வில் விருகைத்தொகுதி…

மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்.