விருகம்பாக்கம் தொகுதி பசிப்பிணி போக்குகிற களப்பணி.

17

விருகம்பாக்கம் தொகுதி பசிப்பிணி போக்குகிற தொடர் நிகழ்வின் மூன்றாள் நாள் களப்பணி.
ஆதரவற்ற 20 நபர்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது. களப்பணி செய்த உறவுகளை வாழ்த்துவதில் மகிழுகிறோம்..

மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்