வாணியம்பாடி தொகுதி கபசுரக்குடிநீர் வழங்குதல்

5

திருப்பத்தூர் மாவட்டம்
வாணியம்பாடி தொகுதி

காலை 09:00மணிக்கு வாணியம்பாடி நகரப்பகுதியான புதூரில் மக்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் கபசுரக்குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.