பத்மநாதபுரம் தொகுதி தேவர்குளம் தூர்வாரும் பணி

8

பத்மநாபபுரம் தொகுதி முத்தலகுறிச்சி ஊராட்சியில் பல ஆண்டுகளாக பராமரிப்பின்றி கிடந்த தேவர் குளத்தின் ஒரு பகுதியை தூய்மை செய்யும் பணியில் நாம் தமிழர் உறவுகள்