பத்மநாதபுரம் தொகுதி தேவர் குலத்தை தூய்மை செய்யும் பணி

12

பத்மநாபபுரம் தொகுதி விலவூர் பேரூராட்சியில் பல ஆண்டுகளாக பராமரிப்பின்றி கிடந்த தேவர் குளத்தை தொடர்ச்சியாக 3 வது நாளாக தூய்மை செய்யும் பணியில் நாம் தமிழர் உறவுகள்