நாங்குநேரி தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

14

நாங்குநேரி_கிழக்கு ஒன்றியம்

06-06-2021 அன்று சிந்தாமணி ஊர் பொதுமக்களுக்கு நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கும் விதமாக கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.

மேலும் ஆவி பிடிப்பதற்காக மக்களுக்கு யூக்களிப்டஸ் மர இலையும் வழங்கப்பட்டது.

9003992624