நாங்குநேரி தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

23

நாங்குநேரி_கிழக்கு ஒன்றியம்

06-06-2021 அன்று சிந்தாமணி ஊர் பொதுமக்களுக்கு நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கும் விதமாக கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.

மேலும் ஆவி பிடிப்பதற்காக மக்களுக்கு யூக்களிப்டஸ் மர இலையும் வழங்கப்பட்டது.

9003992624

 

முந்தைய செய்திகடையநல்லூர் தொகுதி உணவு வழங்குதல்.
அடுத்த செய்திவேடசந்தூர் தொகுதி மக்களுக்கு உணவளித்தல்