செஞ்சி தொகுதி கபசுரக்குடிநீர் வழங்குதல்

17

செஞ்சி தொகுதி மேல்மலையனூர் வடக்கு ஒன்றியம் மோடிபட்டு கிராம பொது மக்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்திகாக கபசுரக்குடிநீர் நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகளால் வழங்கப்பட்து.

செய்தி வெளியீடு;
தே.அருண்
8867352012
தகவல் பிரிவு.