சாத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி மே-18 இன எழுச்சி நாள்

34

*நாம் தமிழர் கட்சி*

*சாத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி*

*சாத்தூர்* நகரம் ஒன்றியம் சார்பாக சின்னக்காமன்பட்டி மற்றும் படந்தால் பகுதியில் மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.
.

 

முந்தைய செய்திசாத்தூர் கபசுரக் குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திசெஞ்சி தொகுதி கபசுரக்குடிநீர் வழங்குதல்