சாத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி மே-18 இன எழுச்சி நாள்

20

*நாம் தமிழர் கட்சி*

*சாத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி*

*சாத்தூர்* நகரம் ஒன்றியம் சார்பாக சின்னக்காமன்பட்டி மற்றும் படந்தால் பகுதியில் மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.
.