கிணத்துக்கடவு தொகுதி ஆதரவற்றோருக்கு உணவு உறுதி திட்டம்

11

*9ம் நாள்* ::

கோவை *கிணத்துக்கடவு* தொகுதி*
*நாம் தமிழர் கட்சி,*
உணவு உறுதி திட்டத்தின் கீழ்

100 உணவுகள்,

100முகக் கவசங்கள்

100 தண்ணீர் பொத்தல்கள்

ஆகியவை ஆதரவற்றோர் மற்றும் தெருவோரம் இல்லாதவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது

இன்றைக்கு தொடர்ந்து
*4ம் நாளாக** *

இலவச* *குடிநீர்*
மற்றும்
இலவச முககவசம்*

வழங்கியவர்::
கோவை மேற்கு *மாவட்ட தலைவர்:*
திரு. *மதுக்கரை ஆனந்தன்*

களவீரர்கள்:
*1அசோக் குமார்*
2 *ராஜ்குமார்*

@SeemanOfficial
@ITwingNTK
@NaamTamilarOrg