கிணத்துக்கடவு தொகுதி ஆதரவற்றோர் உணவு உறுதி திட்டம்

11

*3ம் நாள்
கிணத்துக்கடவு தொகுதி* நாம் தமிழர் கட்சி,
உணவு உறுதி திட்டத்தின் கீழ்
100 உணவுகள்,
முகக் கவசங்கள்,
குடிநீர் போத்தல்கள் ஆகியவை ஆதரவற்றோர் மற்றும் தெருவோரம் இல்லாதவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.
நண்றி
அசோக்குமார்
அருண்குமார்