கிணத்துக்கடவு தொகுதி ஆதரவற்றோருக்கு உணவு வழங்குதல்

44

*11ம் நாள்* ::

கோவை *கிணத்துக்கடவு* தொகுதி*
*நாம் தமிழர் கட்சி,*
உணவு உறுதி திட்டத்தின் கீழ்

100 உணவுகள்,

100முகக் கவசங்கள்

100 தண்ணீர் பொத்தல்கள்

ஆகியவை ஆதரவற்றோர் மற்றும் தெருவோரம் இல்லாதவர்களுக்கும், தேவை என்று கேட்டவருக்கும் வழங்கப்பட்டது

இன்றைக்கு தொடர்ந்து
*6ம் நாளாக** * இலவச* *குடிநீர்*
மற்றும்
*இலவச முககவசம்*
*வழங்கியவர்* ::

கோவை மேற்கு *மாவட்ட தலைவர்:*
திரு. *மதுக்கரை ஆனந்தன்*

களவீரர்கள்:
*1அசோக் குமார்*
*2*ராஜ்குமார்**

@SeemanOfficial
@ITwingNTK
@NaamTamilarOrg

 

முந்தைய செய்திதுறைமுகம் தொகுதி கலந்தாய்வுக் கூட்டம்
அடுத்த செய்திதுறையூர் தொகுதி உணவு வழங்குதல்