மணப்பாறை தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

15

மணப்பாறையில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கபசுரக் குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.