பெரியகுளம் தொகுதி கபசுரகுடிநீர் வழங்கல்

22

நாம் தமிழர் கட்சி
தேனி நகரம் சார்பாக 23.05.2021 அன்று பாரஸ்ட் ரோடு பகுதி முழுக்க பொது மக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் கொடுக்கப்பட்டது.