பெரம்பலூர் தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

9

பெரம்பலூர் தொகுதி வேப்பந்தட்டை ஒன்றியம் நெ.புதூர் கிராமத்தில் தொகுதியின் மகளிர் பாசறை செயலாளர் திருமதி செல்லம்மாள் அவர்கள் மற்றும் கிளை உறவுகள் கலந்துகொண்டு பொதுமக்களுக்கு கபசுரக் குடிநீர் வழங்கினார்.

தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை,
பெரம்பலூர் தொகுதி.
9025364415.