பத்மநாதபுரம் தொகுதி தாழமூடு குளம் தூர்வாரும் பணி

7

பத்மநாபபுரம் தொகுதி பொன்மனை பேரூராட்சி ஈஞ்சகோடு பகுதி தாழமூடு குளம் தூர் வாரி தூய்மை செய்யும் பணியில் இரண்டாவது நாளாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது