பத்மநாதபுரம் தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

10

பத்மநாபபுரம் தொகுதி சுருளகோடு ஊராட்சி செல்லன்திருத்தி பகுதியில் பொதுமக்களுக்கு கொரோனா தடுப்பு கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்