பத்மநாதபுரம் தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

2

பத்மநாபபுரம் தொகுதி சுருளகோடு ஊராட்சி வீரப்புலி பகுதியில் பொதுமக்களுக்கு கொரோனா தடுப்பு கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்