துறைமுகம் தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

7

14/04/2021 அன்று துறைமுக தொகுதியில் மாலை 5 மணியளவில் தொகுதி பொருளாளர் அண்ணன் டேவிட் அவர்களுடன் இணைந்து கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.