துறைமுகம் தொகுதி இனப்படுகொலை நாள் வீரவணக்க நிகழ்வு

3

துறைமுகம் தொகுதி சார்பாக உலக வல்லாதிக்க நாடுகளாலும் சிங்கள பேரினவாதத்தாலும் இன்னுயிர் தந்த நம் மாவீரர்களுக்கும் நம் தமிழின சொந்தங்களுக்கு அகவணக்கம் வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது நன்றி.நாம் தமிழர் 💪💪💪 எண்:8056125308