திருவாடனை தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்கல்

8

திருவாடனை சட்டமன்ற தொகுதி
இராமநாதபுரம் மேற்கு ஒன்றியம்
சார்பாக காருகுடி ஊராட்சி பகுதிகளில்
இன்று காலை கொரோனா தடுப்பு
கபசுர குடிநீர் மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.

8095524922