செய்யூர் தொகுதி -கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

32

செய்யாறு சட்ட மன்ற தொகுதி , அனக்காவூர் ஒன்றியம் கோவிலூர் கிளை -கபசுர குடிநீர் பொது மக்களுக்கு வழங்கபட்டது. 

முந்தைய செய்திசெய்யாறு தொகுதி – நினைவேந்தல் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திசோளிங்கர் தொகுதி – கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்