ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதி நம்மாழ்வார் ஐயா புகழ் வணக்க நிகழ்வு

11

ஒட்டன்சத்திரத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் ஐயா வின் பிறந்த தினம் கொண்டாடப்பட்டது
ஐயாவிற்கு தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறவுகள் புகழ் வணக்கம் செலுத்தினார்கள்