ஆவடி தொகுதி உறுப்பினர் அட்டை வழங்கும் நிகழ்வு

19

18/04/2021 அன்று ஆவடி தொகுதியின் வடக்கு நகரமான காந்திநகர் ராமானுஜம் தெருவில் புதிதாக இணைந்த உறவுகளுக்கு உறுப்பினர் அட்டை வழங்கப்பட்டது