அண்ணா நகர் தொகுதி – கபசுரக்குடிநீர் வழங்குதல்

19

19/05/2021 புதன் அன்று அண்ணா நகர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 108வது வட்டத்தில்
தொடர்ந்து  பொது மக்களுக்கு
கபசூர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது,

அதன் ஊடாக இளங்கோ அடிகளார் தெரு, தொடங்கி, ஆண்டவர் தெரு, இந்தராகாந்தி 1,2,வதுதெரு,  புதிய மேற்கு தெரு,