அண்ணா நகர் தொகுதி – உணவு பொருட்கள் வழங்குதல்

17

11.5.2021 அன்று அண்ணா நகர் தொகுதி அரும்பாக்கத்தில் வசிக்கும்  மாற்று திறனாளியான திரு.ஜோசப் துரைராஜ் அவர்கள் மருத்துவம் மற்றும் பொருள் உதவி கேட்டதிற்கிணங்க. அவருக்கு நம் அண்ணாநகர் தொகுதி சார்பாக அடிப்படை தேவைக்கான உதவிகள் செய்யப்பட்டது