விருகம்பாக்கம் தொகுதி – திருமுருகன் குடில் அமைத்து வழிபாடு

19

விருகம்பாக்கம் தொகுதியின் சார்பில் 138 வதுவட்டம் திருநகரில் திருமுருகனுக்கு குடில் அமைத்து, வழிபாடு செய்யப்பட்டது.