திருவாரூர் சட்டமன்ற தொகுதி – வீரவணக்க நிகழ்வு

6

திருவாரூர் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக,அண்ணன் முத்துக்குமார் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் (30.01.2021)செலுத்தப்பட்டது.