செங்கம் – தேர்தல் பரப்புரை

33

2021 தேர்தல் பரப்புரை செங்கம் மேற்கு ஒன்றியம் சார்ந்த ஆனந்தவாடி, அரசங்கன்னி, தண்டம்பட்டு, மேல்செங்கம், அந்தனூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் துண்டறிக்கை பரப்புரை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

பதிவு செய்பவர் தொடர்பு எண்:
6379073985